СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: За превода в туризма (за Людмила Иванова, Lost or Found in Translation? ...)


Автори:
Ана Димова Шуменския университет „Константин Преславски“, България

Страници: 213-215

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


471 изтегляния от 30.6.2016 г.