СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Ново фонологично изследване на меките консонанти (за Владислав Маринов, За фонологичния статус ...)


Автори:
Иван Кочев Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 216-218

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


361 изтегляния от 30.6.2016 г.