СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Територии на съучастието


Автори:
Христина Христова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 28-42

Резюме:

Статията представя определена позиция за просперитета на марката като обусловеност от взаимодействието на корпорации и потребители в условията на хиперпотреблението и динамично развиващата се информационна икономика. Изследването се основава на теориите за културния брандинг (Дъглас Холт) и маркетинга на мълвата (Марк Хюз, Анди Сърновиц). Основни акценти в статията са изграждането на културни икони и ролята на потребителите в развитието на брандовете.


Ключови думи:

марка, потребители, съучастие, културна икона, маркетинг на мълвата

Изтегляне


494 изтегляния от 30.6.2016 г.