СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Форум "Граматика и прагматика" (19 ноември 2015, София)


Автори:
Велин Петров
Стоян Буров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 225-227

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


374 изтегляния от 18.7.2017 г.