СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стандарт за оформяне на материалите в сп. „Проглас"


Автори:
Страници: 233-234

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


130 изтегляния от 19.3.2019 г.