СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Модерната (не)грамотност на обществото като основен фактор за неговото опитомяване


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 43-61

Резюме:

В статията се защитава тезата, че историята на средствата за масова информация всъщност е история на технологията на манипулативното въздействие върху психиката на социума. Вниманието се фокусира върху възможностите на (техническите и медийните) посредници да имплантират удобни за „специалната класа“ (Уолтър Липман) внушения в неграмотната и покорна маса. Представени са опитите на всяка „морално остаряла“ медия професионално „да се еманципира“ и да запази конвертируемостта си спрямо предизвикателствата на пазара.


Ключови думи:

инфосфера, медии, манипулативно въздействие, глобална неграмотност, интернет

Изтегляне


1522 изтегляния от 30.6.2016 г.