СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Манипулативност и медиен дискурс


Автори:
Гергана Кушева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 62-73

Резюме:

В статията се разглежда манипулативният потенциал на медийния дискурс и в частност този на таблоидната преса. Посочена е разликата между манипулация и убеждаване, представени са теории, които обясняват манипулативното въз- действие на медиите върху читателя: теорията на еднаквия ефект на Пърс, методът на „ограничаващата манипулация” на Ханделман, теорията на Ноам Чомски за стратегии за манипу- лиране, използвани от съвременната преса. Медийната „хипер- презентация” на елитните личности, наличието на медийна „частична, непълна реалност” и съществуването на парасоциална връзка между известните личности и читателите също се посочват като причина за осъществяване на манипулативното влияние.


Ключови думи:

манипулативност, хиперпрезентация, парасоциална връзка

Изтегляне


576 изтегляния от 30.6.2016 г.