СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медиите в политическата система на Румъния


Автори:
Анджей Новосад Институт по журналистика, медии и обществени комуникации в Ягелонския университет – Краков, Полша

Страници: 92-113

Резюме:

Настоящият текст представя медиите и тяхната връзка с политическата система на Румъния в съвременното й развитие. Проследен е развоят на печатната преса, радиото, телевизията и интернет. Румънските медии изпълняват изключително важни функции в обществото. Те се стараят да информират гражданите по най-важните обществени въпроси, за дейността на правителството, локалните инициативи и самоуправлението, както и за сигурността на страната. Контролът над собствениците на капитала в медиите е конституционно установен, което е тяхно предимство в сравнение с други държави от Юго- източна Европа. Румънските медии са силно отворени към прогреса на новите информационни технологии. От тази гледна точка Румъния има един от най-динамично развиващите се и гъвкави пазари в Европа, а по отношение на технологични иновации заема челно място в света.


Ключови думи:

медии, Румъния, политическа система, конституция

Изтегляне


406 изтегляния от 30.6.2016 г.