СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фотографският наратив


Автори:
Ралица Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 144-158

Резюме:

Наративността е основен когнитивен потенциал на човешкото мислене. Статията разглежда наративната функция на фотографията и проследява три възможности за нейното разгръщане – серийни фотографии, представящи чрез поредица от изображения някакъв сюжет; монтаж на фотографски колажи в литературен текст и имагинативност, състояща се в способността на фотографията да стимулира фантазиите на реципиента. Два примера илюстрират изложението.


Ключови думи:

наративна функция на фотографията, имагинативност, когнитивно-наративен човешки потенциал

Изтегляне


529 изтегляния от 30.6.2016 г.