СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научнофантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска


Автори:
Маргрета Григорова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 379-397

Резюме:

В творчеството на Вислава Шимборска могат да се открият сюжети, характерни за научната фантастика. Те присъстват в стихотворенията „Локви“, „Тинейджърка“, „Хора на моста“ и др. и са плод на експерименталното въображение на поетесата, на личната непримиримост със стандартната версия на света и на умението да вижда забавната страна на Вселената и сама да се шегува. В стиховете откриваме визии на алтернативни и възможни светове, опити за творческо проникване в антисветовете и антиматерията. Заетите от прозаическите жанрове на фантастиката сюжети и мотиви запазват отчасти присъщите си (в рамките на жанра) функции. Но същевременно те са преосмислени в рамките на поетическата система, като променят и самата нея.


Ключови думи:

Вислава Шимборска, научнофантастични сюжети, алтернативни и възможни светове

Изтегляне


561 изтегляния от 21.12.2016 г.