СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нужната другост. Размисли върху „Старата“ на Рафал Вояшински


Автори:
Павел Петров

Страници: 398-407

Резюме:

Представеният текст е критически прочит на новелата „Старата“ от полския писател Рафал Вояшински – творба, с която той дебютира в българското литературно пространство през 2014 г. Основният акцент е поставен върху опита за психологически прочит на образа на главния герой – особеностите и изключителността на неговия светоглед, които поставят под въпрос нормативността на картензианското Cogito ergo sum и християнския логоцентризъм. Отчитат се и различните акценти в полската и в българската читателска рецепция на творбата, дължащи се предимно на влиянието на религиозния фактор в полското общество. Изследват се и някои дихотомични модели, които се проявяват в отношенията между неназования главен герой и заобикалящия го свят: вербоцентрично – визиоцентрично, смирение – съзнание за богоизбраност, екзалтация – аскетизъм и др.


Ключови думи:

другост, светец, екзалтация, съзерцание, богоизбран, маргинален

Изтегляне


430 изтегляния от 21.12.2016 г.