СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интернет като инструмент за подпомагане на превода


Автори:
Станка Бонова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 431-444

Резюме:

Статията представя някои основни механизми за използването на интернет като инструмент за подпомагане на превода.Анализирани са предимствата и недостатъците на тези механизми с оглед на приложимостта им в практиката на съвременните преводачи. Възможностите на интернет подпомагането са представени в съпоставка с особеностите на компютърно подпомагания превод и са окачествени като неразривна част от професионалната преводаческа дейност с оглед на информационния бум, процесите на глобализация и специализирането на софтуерните продукти. Стремежът към обективност и пряк достъп до предшестващия опит мотивира анализа на примерите на български и на полски език.


Ключови думи:

компютърно подпомаган превод, интернет, еквивалентност, адекватност, преводач

Изтегляне


3993 изтегляния от 21.12.2016 г.