СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Естетическо изграждане на малкия читател


Автори:
Мила Гълъбова-Маринова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 445-461

Резюме:

Eстетическата реч въвежда и приобщава към нравствено-духовното, етичното, педагогическото. Литературният дискурс съдържа вторична знаковост, чието възприемане прониква отвъд сетивната непосредственост на другите изкуства. В началния етап на основна образователна степен се формират елементарни естетически критерии, базисни представи за словесно художествено общуване, артистичен и езиков усет.


Ключови думи:

естетическо възприемане и осмисляне в 1. – 4. клас, новите четящи деца

Изтегляне


1263 изтегляния от 21.12.2016 г.