СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Нов труд, предназначен за българи, изучаващи словашки език (За Даниела Константинова. Падежите в словашкия...)


Автори:
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 469-472

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


382 изтегляния от 21.12.2016 г.