СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Интересен поглед върху индивидуалния стил на Чехов (за Ярослав Вежбински. Семантика идиостиля А. П. Чехова)


Автори:
Гочо Гочев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 476-478

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


455 изтегляния от 21.12.2016 г.