СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Нова среща със старополската муза (за Камен Рикев. Два зубъра и муза...)


Автори:
Маргрета Григорова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 479-481

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


368 изтегляния от 21.12.2016 г.