СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интервю: За приноса на българистиката. С д-р Зигрун Комати разговаря Марийка Димитрова


Автори:
Марийка Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 482-488

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


387 изтегляния от 21.12.2016 г.