СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Портрет и Юбилей: Трите юбилея на Славистичния институт „Ян Станислав“ в Братислава


Автори:
Мария Кошкова Славистичен институт “Ян Станислав” при Словашката академия на науките в Братислава, Словакия

Страници: 512-525

Резюме:

Славистичният институт „Ян Станислав“ на Словашката академия на науките отбеляза през 2016 г. три забележителни юбилея, чествани на Втория конгрес на словашките слависти в Братислава. В изложението се представят трите събития, свързани с ознаменуването на 20-годишнината на института, 110-годишнината от рождението на доайена на словашката славистика проф. Ян Станислав, чието име той носи, и 50-годишината на издаването на списанието Slavica Slovaca, славистичният орган на института.


Ключови думи:

словашка славистика, юбилейна година

Изтегляне


434 изтегляния от 21.12.2016 г.