СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: ХIII тематична конференция „Красотата в културата на българи и сърби“


Автори:
Валентина Седефчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 549-550

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


289 изтегляния от 1.6.2017 г.