СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Класирани на Национално студентско състезание по езикова култура


Автори:
Силвия Коева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Цаня Петкова

Страници: 551-552

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


118 изтегляния от 11.3.2019 г.