СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Кръгла маса „Quo vadis, Philologia?“


Автори:
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 552-556

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


135 изтегляния от 11.3.2019 г.