СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации“


Автори:
Станка Бонова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 556-557

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


111 изтегляния от 11.3.2019 г.