СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Шестият световен конгрес на полонистите и българското участие в него


Автори:
Станка Бонова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Стелиана Александрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Маргрета Григорова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 558-590

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


121 изтегляния от 11.3.2019 г.