СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Адам Мицкевич и Карел Хинек Маха или За романтическата топика на акватичните отражения


Автори:
Жоржета Чолакова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 272-299

Резюме:

Статията разглежда акватичните отражения в поезията на Адам Мицкевич и Карел Хинек Маха като проява на една от основните диференциални характеристики на Романтизма, чрез която се проектира неговата концепция за света и за човека и тяхната взаимна обвързаност. Вниманието е фокусирано върху две представителни за двамата поети произведения – баладата „Свитеж“ на Мицкевич и поемата на Маха „Май“. И в двата поетически текста акватичното отражение е локализирано в езеро, което придава допълнително семантично измерение на тази топика, отличаващо я от огледалното отражение, както и от отражението в други водни пространства. В тази перспектива е разгледано специфичното проявление на нарцисизма, както и на панкализма. Въпреки наличието на свидетелства за влиянието на Мицкевич върху Маха езерото и свързаната с него топика на акватичните отражения има при всеки един от тях различна образна функция: при Мицкевич то се явява символно пространство на историческата памет, а при Маха – на онтологичната идея за универсума.


Ключови думи:

Адам Мицкевич, Карел Хинек Маха, романтизъм, езеро, пейзаж, акватични отражения, нарцисизъм, панкализъм

Изтегляне


659 изтегляния от 21.12.2016 г.