СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бахтиновият Рабле в „Проблеми на поетиката на Достоевски“ – ретроспективната перспектива


Автори:
Красимир Христакиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 327-340

Резюме:

Още в дисертацията, посветена на Достоевски (1929), Бахтин въвежда няколко основни теоретически постановки, които подема наново, за да претълкува в по-късното си изследване за Рабле (1940). Такива ранни концептуални опори са: „двугласовото“ слово и „нехарактерният“ динамичен образ, които впоследствие се трансформират в амбивалентно слово и темпорализиран гротесков образ.


Ключови думи:

Рабле, полифония, амбивалентност, гротеска

Изтегляне


687 изтегляния от 21.12.2016 г.