СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 1

Статии

Нistoria domus“ – домовете на времето
Силвия Георгиева Елена Тачева
(изтегляния 377 от 30.6.2017 г.)

Хроника: Голямата награда „Китайски езиков мост“
Полина Цончева
(изтегляния 125 от 5.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 148 от 5.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 112 от 5.3.2019 г.)

Двойно анонимно рецензиране
(изтегляния 139 от 5.3.2019 г.)