СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2018 / Том 27 / Брой 1

Статии

Културни стереотипи. Образът на японците
Магдалена Василева
(изтегляния 398 от 28.6.2018 г.)

Текстът във всекидневието на българските германци
Таня Матанова
(изтегляния 433 от 28.6.2018 г.)

Георги Ингилизов и българската маринистика
Маргрета Григорова
(изтегляния 497 от 28.6.2018 г.)

Изберете новото! Сп. „Медии и комуникации на 21 век“
Десислава Андреева
(изтегляния 304 от 28.6.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 352 от 28.6.2018 г.)

Notes on Contributors
(изтегляния 245 от 28.6.2018 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 285 от 28.6.2018 г.)

Guidelines
(изтегляния 160 от 8.11.2018 г.)