СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Метакомуникацията - антропоцентрични прочити в съвременната лингвистика


Автори:
Донка Мангачева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 83-90

Резюме:

Осмислена като неотменен компонент на социалното междусубектно взаимодействие, метакомуникацията попада в редица предметни области и се разглежда през фокуса на различни антропоцентрични перспективи, предопределящи своеобразно обхващане на проблематиката, пространствено моделиране и категоризация. Метакомуникацията е обект на повишен интерес и в лингвистиката през последните десетилетия в качеството на комплексно явление, свързано както с подаването и тълкуването на определена информация в словесния обмен, така и с рефлексията върху речевата употреба и формирането на междуличностните отношения.


Ключови думи:

метакомуникация, комуникация, словесно взаимодействие, междуличностни взаимоотношения, фатична функция.

Изтегляне


389 изтегляния от 28.6.2019 г.