СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.: Комуникация и благотворителност (за Евелина Христова, Комуникация на благотворителността…)


Автори:
Илиана Павлова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 146-147

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


597 изтегляния от 28.6.2019 г.