СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.: Между отец Матей Преображенски и господин Йоаким Груев или За парадигмата на Българското възраждане (За Аделина Странджева, Историята на изкуството…)


Автори:
Елена Налбантова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 148-149

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


264 изтегляния от 28.6.2019 г.