СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: VI международен конгрес на изследователите на руския език


Автори:
Валентина Бонджолова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 150-150

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


207 изтегляния от 28.6.2019 г.