СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Книга на Антония Велкова-Гайдаржиева и Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий” с престижна награда


Автори:
Портал Култура

Страници: 151-151

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


188 изтегляния от 28.6.2019 г.