СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Годишната международна конференция на Филологическия факултет във ВТУ


Автори:
Даниела Константинова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 152-153

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


191 изтегляния от 28.6.2019 г.