СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Относно фантастичното в китайския филм „Легенда за котката демон“


Автори:
Андроника Мартонова Институт за изследване на изкуствата в БАН, България

Страници: 47-58

Резюме:

Студията проследява някои различни наративи – исторически и фикционални, свързани с трагичната връзка между китайската наложница Ян Гуйфей и Танския император Ли Лундзи – сюжет, многократно интерпретиран както в китайското, така и в японското културологично поле. „Легенда за котката демон“ на Чън Кайгъ е кинотворба, която прочита историята по начин, съвсем различен от предходни филмови образци. Филмът е екранизация по съвременния японски роман „Самана Кукай“ на писателя Йонеама Минео. Режисьорът, емблематичен за Петото кинопоколение, конструира фантастичното, опирайки се на традициите в жанра, характерни както за литературата, така и за китайската кинематография. Статията прави първи подстъп към анализа на „Легенда за котката демон“, разполагайки обекта на изследване в широката рамка на кинознанието и културологията.


Ключови думи:

кино, Китай, фантастично, династия Тан, неотрадиционализъм.

Изтегляне


286 изтегляния от 28.6.2019 г.