СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2020 / Том 29 / Брой 1

Статии

Българският концепт ДОМ на славянски асоциативен фон
Мария Илиева
(изтегляния 169 от 23.6.2020 г.)

Руски лични имена, образувани от римски преномен
Гергана Петкова, Ваня Иванова
(изтегляния 122 от 23.6.2020 г.)

Varia: Атрибуция, предикация, апозиция (Първа част)
Антон Гецов
(изтегляния 297 от 23.6.2020 г.)

Хроника: IV международна конференция на неоелинистите
Димитриос Румпос
(изтегляния 132 от 23.6.2020 г.)

За авторите
(изтегляния 186 от 23.6.2020 г.)

Contributors to the Issue
(изтегляния 130 от 23.6.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 105 от 23.6.2020 г.)