СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна конференция „Актуални теоретико-методологически проблеми на изучаването и преподаването на славянски езици, литератури и култури“


Автори:
Валентина Седефчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 116-116

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


113 изтегляния от 23.6.2020 г.