СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2020 / Том 29 / Брой 2

Статии

За някои славянски заемки във Вилнюския речник
Анна Домбровска-Каминска
(изтегляния 104 от 28.12.2020 г.)

Дидактически измерения на междукултурната литература
Мина Хубенова
(изтегляния 129 от 28.12.2020 г.)

Varia: Когнитивни аспекти на изреченската дефиниция
Мариана Георгиева
(изтегляния 89 от 28.12.2020 г.)

Varia: Атрибуция, предикация, апозиция – Втора част
Антон Гецов
(изтегляния 266 от 28.12.2020 г.)

Varia: Art creates peace in times of war. Alexander Bozhinov’s Murals at Svishtov Academy of Economics
Венцислав Везиров
(изтегляния 214 от 28.12.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 99 от 28.12.2020 г.)

Contributors to the Issue
(изтегляния 99 от 28.12.2020 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 73 от 28.12.2020 г.)