СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2023 / Том 32 / Брой 2

Статии

Авторите в броя

(изтегляния 144 от 19.12.2023 г.)

Указания

(изтегляния 117 от 19.12.2023 г.)