СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1993 / Том 7 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 261 от 15.1.2018 г.)

От диалектология към социолингвистика
Михаил Виденов
(изтегляния 296 от 15.1.2018 г.)

Украса и художествено своеобразие на аджарските дамаскини от XVII век (I част)
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 533 от 15.1.2018 г.)

Старобългаристичните приноси на Константин Радченко
Димитър Кенанов
(изтегляния 227 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: Четири научни срещи с Търново
Зденек Урбан
(изтегляния 253 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: За Йовковите "Немили-Недраги"
Галина Ангелова
(изтегляния 288 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник
Михаил Виноградов Дануте Балшайтите Пенка Пехливанова
(изтегляния 251 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Научна сесия за Яворов
Димитър Михайлов
(изтегляния 261 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Темпорум ватес
Василена Тодоранова
(изтегляния 249 от 25.5.2018 г.)