СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1993 / Том 7 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 248 от 15.1.2018 г.)

Стари и нови промени в системата на българските местоимения
Иван Харалампиев
(изтегляния 917 от 15.1.2018 г.)

Украса и художествено своеобразие на аджарските дамаскини от XVII век (II част)
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 265 от 15.1.2018 г.)

"Поемите в проза" на Антон Страшимиров
Калина Лукова
(изтегляния 556 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Юбилейна научна конференция
Петър Стефанов
(изтегляния 207 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Международна конференция
Людмила Димова
(изтегляния 203 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Първи колоквиум по езикознание във Велико Търново
Мариана Георгиева
(изтегляния 219 от 25.5.2018 г.)