СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 236 от 15.1.2018 г.)

30 години Филологически факултет
(изтегляния 243 от 15.1.2018 г.)

Славянска текстология
Уйлям Федер
(изтегляния 286 от 15.1.2018 г.)

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката
Кирил Цанков
(изтегляния 481 от 15.1.2018 г.)

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод
Паисий Христов
(изтегляния 768 от 15.1.2018 г.)

Иван Вазов и Николае Скуртеску
Пирин Бояджиев
(изтегляния 278 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Внушителната сила на романния триптих
Маргрета Григорова
(изтегляния 209 от 15.1.2018 г.)

Абонамент
(изтегляния 131 от 15.3.2019 г.)