СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Между елинизма и романтизма (Наблюдения върху преводите на Н. С. Пиколо от старогръцки на новогръцки език)


Автори:
Василена Тодоранова

Страници: 92-98

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


356 изтегляния от 15.1.2018 г.