СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Лвовската регионална школа в създаването и развитието на украинската литературоведска българистика


Автори:
Наталя Григораш

Страници: 99-102

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


235 изтегляния от 15.1.2018 г.