СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Един поглед върху "Крива ли е съдбата" на Любен Каравелов и моделът "нещастна фамилия"


Автори:
Мила Кръстева

Страници: 103-108

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


536 изтегляния от 15.1.2018 г.