СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод


Автори:
Паисий Христов

Страници: 51-61

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


772 изтегляния от 15.1.2018 г.