СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 252 от 12.1.2018 г.)

Слово за Григорий Нисийски от Григорий Богослов
Мария Спасова
(изтегляния 278 от 12.1.2018 г.)

Умалителни наречия за време в българските диалекти
Марияна Витанова
(изтегляния 439 от 12.1.2018 г.)

Жанровата хетерогенност на "Вулгатата"
Амелия Милчева
(изтегляния 242 от 12.1.2018 г.)

Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус "Кукла"
Маргрета Григорова
(изтегляния 247 от 12.1.2018 г.)

Дидактиката - опит за определение
Мишел Вердейан-Бургад
(изтегляния 2295 от 12.1.2018 г.)

Образът на хайдушкия байрактар - потекло и развитие
Николай Ненов
(изтегляния 480 от 12.1.2018 г.)

Словашката поезия в преводите на Григор Ленков
Мадлена Буюклиева-Стойчева
(изтегляния 313 от 12.1.2018 г.)

Под луната на езиковеда
(изтегляния 362 от 12.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 302 от 12.1.2018 г.)

Хроника
(изтегляния 239 от 12.1.2018 г.)