СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In Memoriam: Синиша Паунович


Автори:
Ценка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Марин Младенов

Страници: 114-115

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


245 изтегляния от 12.1.2018 г.