СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Синонимията като преводачески проблем


Автори:
Анна Кършева

Страници: 28-41

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


270 изтегляния от 12.1.2018 г.