СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стихосбирки-песнопойки... (Към въпроса за рецепцията на жанровете през 70-те години на XIX век)


Автори:
Сава Василев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 42-55

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


225 изтегляния от 12.1.2018 г.