Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: (Online)
ISSN: (Print)
Лиценз:

Societas Classica


Societas Classica е многоезичен сборник с доклади от международната научна конференция, организирана от катедра „Класически и източни езици и култури“ от 2002 г. под мотото „Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим“, по-късно придобила широка популярност в научните среди със заглавието „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“.

До 2015 г. конференцията е провеждана ежегодно, а от 2018 г. се организира веднъж на всеки две години. Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ през годините е отпечатвало изданието на хартиен и дигитален носител в рамките на поредицата „Д-р Никола Пиколо“.

Широкият обхват на тематиката и възможността авторите да представят своите научни публикации на езика, на който са разработени, привлича изследователи от цял свят. Всички издания са налични онлайн на http://journals.uni-vt.bg/sc/bul/arch.aspx и са на свободен достъп.

 

 

 

 

Изданието е реферирано и индексирано в: